Sternik jachtowy

Sternik jachtowy to – najprościej mówiąc – drugi w kolejności żeglarski stopień, który posiada nieco wyższe uprawnienia od żeglarzy jachtowych. Dzięki temu odznaczeniu istnieje możliwość prowadzenia jachtów żaglowych, które posiadają, bądź też nie jednostkę napędową (silnik), a także jachtów o długości całkowitej, która się do osiemnastu metrów.

Jachtowy sternik morski. Możliwości uzyskania, uprawnienia, kwalifikacje

Coraz więcej osób poszukując sposobu na ciekawe spędzenie czasu wolnego, decyduje się na żagle. Wielu to zajęcie wciąga tak, że staje się dla nich przygodą życia. Doceniają przebywanie na łonie natury, możliwość podszkolenia kondycji i przeżycia czegoś ekscytującego. Stopniowo rośnie ich chęć do zdobywania kolejnych umiejętności i kwalifikacji pozwalających na sterowanie coraz to większymi pojazdami wodnymi. Jednym z patentów, o które mogą postarać się już 18-latki jest jachtowy sternik morski. Jakie daje uprawnienia i co trzeba zrobić, żeby go uzyskać? Oto najważniejsze informacje na ten temat.

Jak zdobyć uprawnienia jachtowego sternika morskiego?

Żeby móc ubiegać się o patent jachtowego sternika morskiego , musimy mieć ukończone 18 lat oraz udowodnić, że odbyliśmy co najmniej dwa rejsy po wodach morskich – te łącznie powinny zająć minimum 200 godzin. Jeśli spełniamy te kryteria musimy przystąpić do egzaminu, który sprawdzi naszą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Jeśli pomyślnie przejdziemy weryfikację, otrzymamy dokument poświadczający uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego.

Jakie uprawnienia ma jachtowy sternik morski?

Co nam daje patent jachtowego sternika morskiego? Mamy prawo pływać jachtem po wodach śródlądowych. Po wodach morskich wolno nam pływać, jeśli długość kadłuba jachtu nie przekracza 18 metrów. Pamiętajmy, że patent sternika morskiego daje jednocześnie uprawnienia motorowodnego sternika morskiego.